André Groenewoud

Eerst denken – dan doen.

Ik zou mijzelf een pragmatisch onderwijskundige willen noemen: Ik hecht sterk aan het vinden van een haalbare oplossing voor een onderwijskundig probleem.

Dit betekent niet dat ik zo maar wat doe: een analyse van het probleem en relevante theorie is altijd mijn vertrekpunt. Maar randvoorwaarden als tijd, geld, beschikbare mensen en techniek zijn uiteindelijk toch doorslaggevend bij het ontwerpen van een oplossing. Klanten hebben niets aan een oplossing die niet bij hun budget, planning, organisatie of infrastructuur past.

Ik geloof sterk in iteratieve ontwerpprocessen: door snel met voorbeelden en prototypes te komen wordt het denken beter gericht en ontstaan uiteindelijk de beste oplossingen. Blijven steken in papieren exercities is geen optie: ga aan de slag en sta open voor commentaar. Houd hierbij steeds je doel en randvoorwaarden voor ogen.

Een project is pas geslaagd als de oplossing ook daadwerkelijk gebruikt wordt. De eindgebruiker moet daarom al vroeg betrokken worden en moet op verschillende momenten zijn mening kunnen geven. Door verschillende evaluatiemomenten te organiseren en het resultaat hiervan te verwerken, wordt de eindoplossing steeds beter.

Door steeds opnieuw de gekozen oplossing kritisch te bekijken en aan te passen waar dat nodig is, ontstaat uiteindelijk een resultaat waar de klant mee geholpen is.

Contact ...